Kraków-Oświecim-bilety_miesieczne - Lajkonik Bus

Przejdź do treści
Bilety miesięczne na trasie
Kraków-Oświęcim-Kraków

 Firma Lajkonik prowadzi sprzedaż biletów miesięcznych normalnych i ulgowych z ulgami ustawowymi na linii Kraków – Oświęcim - Kraków. Sprzedaż Biletów miesięcznych z poszczególnych miejscowości do Krakowa i z powrotem prowadzona jest przez kasy biletowe umieszczone w hali budynku dworca MDA w Krakowie przy ul. Bosackiej 18 przez 7 dni tygodnia w godzinach 7:00 - 19:45. Bilety miesięczne na pozostałe relacje można nabyć w siedzibie Spółki poprzez pocztę e-mailową. Nasz adres biuro@lajkonikbus.pl.
 Aby dokonać zakupu tego biletu należy podać: imię i nazwisko osoby na którą ma być wystawiony, rodzaj biletu normalny czy ulgowy (rodzaj ulgi ustawowej), adres zamieszkania, odcinek na jaki bilet ma zostać wystawiony, miesiąc ważności biletu (bilety ważne są od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) oraz adres na jaki bilet ma zostać wysłany przesyłką poleconą priorytetową.
 Kwotę wartości biletu oraz plus wartości przesyłki poleconej wynoszącej 10,50 zł (za list polecony priorytetowy) należy wpłacić na nasze konto w Banku Spółdzielczym w Słomnikach o numerze 92 8614 0001 0020 0016 0977 0001. Po przesłaniu na naszą pocztę e-mailową potwierdzenia dokonania przelewu oraz w przypadku biletów miesięcznych ulgowych skanu dokumentu uprawniającego do ulgi bilet zostanie przekazany na wskazany adres. Po dniu piętnastego każdego miesiąca ze względów technicznych nie mamy możliwości wydrukowania biletu na ten miesiąc.
Ceny biletów miesięcznych (cena w zł)

Bilet
normalny
Ceny biletów
z ulgami ustawowymi:
Odcinek trasy:
100%
78%
51%
49%
37%
Kraków - Chrzanów
320,00
70,40
156,80
163,20
201,60
Kraków - Libiąż
360,00
79,20
176,40
183,60
226,80
Kraków - Oświęcim
420,00
92,40
205,80
214,20
264,60
Chrzanów - Libiąż
180,00
39,60
88,20
91,80
113,40
Chrzanów - Oświęcim
215,00
47,30
105,35
109,65
135,45
Libiąż - Oświęcim
180,00
39,60
88,20
91,80
113,40
Cennik ważny  od 1 kwietnia 2022 r. do odwołania.
* ceny biletów miesięcznych, przy zakupie w kasach na dworcu MDA
lub stacjonarnie w siedzibie firmy Lajkonik Bus. W przypadku zakupów zdalnych (przez Internet) należy dopłacić opłatę (9,30 zł)
za wysyłanie biletu miesięcznego, który jest wysyłany listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej (patrz wyżej).
ULGI:
78% - Dzieci i młodzież do ukończenia 24 roku życia, (studenci do ukończenia 26 roku życia) dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne
51% - Studenci do ukończenia 26 roku życia. Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Doktoranci do ukończenia 35 roku życia.
49% - Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponad gimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
37% - Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Szczegółowy wykaz ulg ustawowych zobacz tutaj

© Adam Lis 2012-2024
LAJKONIK Bus
Wróć do spisu treści