bilet - Lajkonik Bus

Przejdź do treści
Pasażer który kupił bilet ON-LINE lub w kasie na dworcu, zgodnie z regulaminem, musi być 15 minut wcześniej na przystanku z którego kupił bilet, i nie może wsiadać na innym, kolejnym przystanku. Pasażerowie (na przystankach na których udostępniono sprzeadaż biletów ON-LINE) którzy posiadają ważne bilety są wpuszczani w pierwszej kolejności, przed innymi Pasażerami, którzy nie posiadają takich biletów. Pasażer który zakupił bilet ON-LINE lub w kasie n a Dworcu i nie stawił się na przystanku początkowym 15 minut przed kursem, nie będzie miał gwarancji miejsca siedzącego.   

Pasażer który dokonał płatności a jego Bank jeszcze nie dokonał przelewu na konto serwisu mój-bus.pl, będzie musiał dokonać zakupu biletu w autokarze, w tym przypadku Przewoźnik zwróci kwotę Pasażerowi po przesłaniu przez Pasażera, takiej informacji (zlecenia zwrotu) wraz z linkami do biletu.

Pasażer, który dokonał zakupu Biletu przez System mój-bus.pl zobowiązany jest do jego wydrukowania i okazania kierowcy przy wejściu do autokaru. Biletem nie są potwierdzenia dokonania przelewu z banku Pasażera, Bilet można okazać na urządzeniu elektronicznym (telefon, smartfon, tablet, laptop lub inne urządzenia elektroniczne). Przy zakupie Biletu ulgowego ON-LINE, przez system moj-bus.pl - Pasażer ma obowiązek udokumentowania prawa do skorzystania ze zniżki (tj. okazania legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej itp.). Nieudokumentowanie prawa do zniżki skutkuje koniecznością uiszczenia ceny Biletu w pełnej wysokości.

Przy zakupie Biletu ulgowego ON-LINE, przez system e-podroznik.pl - Pasażer ma obowiązek udokumentowania prawa do skorzystania ze zniżki (tj. okazania legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej, dokumentu potwierdzenie do korzystania ze zniżek ustawowych itp.). Nieudokumentowanie prawa do zniżki skutkuje koniecznością uiszczenia ceny Biletu w pełnej wysokości.

Przy zakupie Biletu ulgowego w ksie na Dworcu - Pasażer ma obowiązek udokumentowania prawa do skorzystania ze zniżki (tj. okazania legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej, dokumentu potwierdzenie do korzystania ze zniżek ustawowych itp.). Nieudokumentowanie prawa do zniżki skutkuje koniecznością uiszczenia ceny Biletu w pełnej wysokości.

W czasie Przejazdu Pasażer zobowiązany jest do zachowania Biletu lub Biletu ulgowego do kontroli. Przy zakupie biletu (lub biletów) u kierowcy, kierowca jest zobowiązany do wydania biletu, a Pasażer do jego zachowania do kontroli przez całą trasę. Pasażer jest zobowiązany do zabrania biletu od kierowcy. W przypadku nie wydania biletu przez Kierowcę Pasażer musi zgłosić ten fakt telefonicznie od razu na telefon kontaktowy (660-508-097) a nie podczas kontroli. Brak biletu w razie kontroli, będzie skutkował nałożeniem kary na Pasażera.

Pasażer który chce zakupić Bilet ulgowy u kierowcy autokaru musi posiadać odpowiednie dokumenty uprawniające do ulgi oraz spełnić warunki ustawowe do przyznania ulgi handlowej lub ulgi ustawowej.

Pasażer który chce zakupić Bilet u kierowcy autokaru musi posiadać odliczoną kwotę. Kierowca ma prawo odmówić sprzedaży Biletu w sytuacji, gdy nie będzie miał możliwości wydania Pasażerowi reszty. Kierowca nie ma możliwości opuszczenia pojazdu celem rozmienia pieniędzy a następnie wydania reszty Pasażerowi.

Pasażer może dokonać zakupów biletu lub biletów ON-LINE za pośrednictwem serwisów: moj-bus.pl lub e-podroznik.pl , (na zasadach zgdonych z regulaminem firmy Lajkonik Sp.J. (reulamin tutaj)

© Adam Lis 2012-2024
LAJKONIK Bus
Wróć do spisu treści